วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

What is Android?What is Android?

Android is operating system ( OS ) Software for Mobile phone or Mobile device by Google.

Android platform using the Java programming language.

แอนดรอยด์ เป็น โปรแกรมระบบปฎิบัติการ ( OS ) ควบคุมการทำงานสำหรับโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์พกพา แบบต่างๆ ระบบแอนดรอย์ ใช้ภาษาจาวา ในการพัฒนา โดยบริษัท กูเกิล

มี จุดเริ่มต้นมาจากบริษัท Android Inc. ที่ได้นำเอาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ซึ่งนิยมนำไปใช้งานกับเครื่องแม่ข่าย (Server) เป็นหลัก นำมาลดทอนขนาดตัว เพื่อให้เหมาะสมแกการนำไปติดตั้งบนอุปกรณ์พกพา ที่มีขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่จำกัด โดยหวังว่า แอนดรอยด์ นั้นจะเป็นหุ่นยนต์ตัวน้อย ๆ ที่คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่พกพามัน ไปในทุกที่ ทุกเวลา