วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Beginning Android Application Development Ebook          
-->


Beginning Android Application Development EBook
 Free Ebook Download   Sample code Download   ( pass code "thailand")

Product Description
Create must-have applications for the latest Android OS
The Android OS is a popular and flexible platform for many of today's most in-demand mobile devices. This full-color guide offers you a hands-on introduction to creating Android applications for the latest mobile devices. Veteran author Wei Meng Lee accompanies each lesson with real-world examples to drive home the content he covers. Beginning with an overview of core Android features and tools, he moves at a steady pace while teaching everything you need to know to successfully develop your own Android applications.
 • Explains what an activity is and reviews its life cycle
 • Zeroes in on customizing activities by applying styles and themes
 • Looks at the components of a screen, including Linear Layout, Absolute Layout, and Relative Layout, among others
 • Details ways to adapt to different screen sizes and adjust display orientation
 • Reviews the variety of views such as Text View, Progress Bar, Time Picker, and more
Beginning Android Application Development pares down the most essential steps you need to know so you can start creating Android applications today. 

From the Back Cover
Create applications for the latest Android OS
The Android OS is a popular and flexible platform for many of today's most in-demand mobile devices. This full-color guide offers you a hands-on introduction to creating Android applications for the latest mobile devices. Veteran author Wei-Meng Lee accompanies each lesson with real-world examples to drive home the content he covers. Beginning with an overview of core Android features and tools, the author proceeds to teach everything you need to know to successfully develop your own Android applications.
Beginning Android Application Development:
 • Explains what an activity is and reviews its lifecycle
 • Zeroes in on how to customize activities by applying styles and themes
 • Looks at the components of a screen, including Linear Layout, Absolute Layout, and Relative Layout, among others
 • Details ways to adapt to different screen sizes and adjust display orientation
 • Reviews the variety of views such as TextView, Progress Bar, Time Picker, and more
 • Covers SMS messaging and networking
 • Walks you through how to create an Android Service and interact with it
 • Pares down the most essential steps for publishing Android applications
Wrox Beginning guides are crafted to make learning programming languages and technologies easier than you think, providing a structured, tutorial format that will guide you through all the techniques involved.
wrox.com Programmer Forums
Join our Programmer to Programmer forums to ask and answer programming questions about this book, join discussions on the hottest topics in the industry, and connect with fellow programmers from around the world.
Code Downloads
Take advantage of free code samples from this book, as well as code samples from hundreds of other books, all ready to use.

Product Details

 • Paperback: 448 pages
 • Publisher: Wrox; 1 edition (April 19, 2011)
 • Language: English
 • ISBN-10: 1118017110
 • ISBN-13: 978-1118017111
 • Product Dimensions: 9 x 7.3 x 1.1 inches 

รับเขียนโปรแกรม Android Application และสอนการเขียนโปรแกรม สอน online ได้
อดุลย์ 081-6452400  e-mail fongwe_a@hotmail.com

สอนเขียนโปรแกรม Android Application สอนแบบ online ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android Application แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน

Course
1.JAVA Programming สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางด้าน การเขียนโปรแกรม JAVA
เรียน 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง 

2.Beginning Android Development เริ่มต้นการพัฒนาด้วย Android ( ต้องมีพื้นฐาน JAVA แล้ว )
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง

3.Android Application สอนตามความต้องการในการเขียนโปรแกรม ใช้งานจริง เช่น โปรแกมเกม หรือ โปรแกรมใช้งานด้านต่างๆ
ระยะเวลา และ ค่าเรียน ตามแต่ความยากง่ายของโปรแกรม ซึ่งอาจจะรวมสอน JAVA Programming ด้วยสำหรับผู้เริ่มต้นเลย
Video ตัวอย่างการเรียน การสอน online
http://androidcontrol.blogspot.com/2011/11/introduction-to-java-programming-thai.html

more info about Android Development
http://androiddevelopersthai.blogspot.com/