วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Arduino Control RGB LEDs via Bluetooth
DiagramArduino Control RGB LEDs via Bluetooth.
( ควบคุม หลอดไฟ RGB LEDs ด้วย Android + Arduino + Bluetooth )This App need connect to Arduino Board then control RGB LEDs via Bluetooth Connection.
Use Android Bluetooth to control. Then need enable Bluetooth setting.

The Application Features

 •          Control Color for RGB LEDs. ( via Bluetooth connection )
 •          Blink Function and can adjust timing to blink.
 •          Fading Function and can adjust timing to fading.
 •          When Bluetooth not connect to Arduino Board – User Interface Disable.
 •          When Bluetooth connected – User Interface Enable.
 •          Free Version with Ad.

Hardware
1.Arduino Board or compatible Board 
2.Serial Bluetooth Module.( TTL Output )
3.RGB LEDs  ( We use SPNovaLED model NMRTB-USD-AAB+ADE+Y2Z1-1 )
4.Android Device with Bluetooth Supported.


Software
Arduino Code ( You need to program into Arduino Board. )

Visit Hardware page ( USB Version )
http://microcontrollerkits.blogspot.com/2013/06/arduino-control-rgb-led-via-serial-port.html 
          
For more detail about Arduino Programming http://arduino.cc/en/

*** Code for Arduino for Bluetooth version, the same USB Version ***

 
  Android App.https://play.google.com/store/apps/details?id=arduino.bluetooth.rgbleds

Download Arduino Control RGB LEDs via Bluetooth  on Google Play.
https://play.google.com/store/apps/details?id=arduino.bluetooth.rgbleds
Wiring Diagram in common-cathode.
If you want use in common-anode.Need change wiring and edit some arduino code.


Wiring Diagram and Hardware page ( USB Version )
Pls. visit in more detail.
http://microcontrollerkits.blogspot.com/2013/06/arduino-control-rgb-led-via-serial-port.html


About App.
 • Open App then connect to bluetooth.


      
 • Paired Bluetooth Device.
         If you are not pair bluetooth device yet. SCAN for devices first.
         Paired device already. Select name of bluetooth module to connect. •       Bluetooth Connected already.  •       Other Menu - Hardware Diagram - About Developer.


   For Android Control RGB LEDs (USB Version)

     http://androidcontrol.blogspot.com/2013/06/android-arduino-control-rgb-led.html

Android Arduino Control RGB LEDs

-->


Android Arduino Control RGB LEDs ( USB Connection Version )

( ควบคุม หลอดไฟ RGB LED ด้วย Android + Arduino )

This App need connect to Arduino Board then control RGB LED.
Use Android USB port to control. Then need USB-OTG Cable and Android device with USB-OTG supported.

The Application Features

 •          Control Color for RGB LEDs. ( via USB cable connection )
 •          Blink Function and can adjust timing to blink.
 •          Fading Function and can adjust timing to fading.
 •          When not connect Arduino Board – User Interface Disable.
 •          When connect Arduino Board – App will Open automatically.
 •          USB Serial data monitor
 •          Free Version with Ad.

Hardware
1.Arduino Board or compatible Board 
2.USB-OTG Cable ( Female A to Micro A )
3.USB Cable ( A to B Male/Male )
4.RGB LEDs  ( We use SPNovaLED model NMRTB-USD-AAB+ADE+Y2Z1-1 )
5.Android Device with USB-OTG supported

Software
-          Arduino Code ( You need to program into Arduino Board. ) Visit Hardware page at             
For more detail about Arduino Programming http://arduino.cc/en/
-         


      Android App -  Download on Google PlayWiring Diagram and Hardware page
Pls. visit in more detail.http://microcontrollerkits.blogspot.com/2013/06/arduino-control-rgb-led-via-serial-port.html

Wiring in common-cathode
If you want use in common-anode. Must change wiring and edit some arduino code.

Arduino Board have tested.
-          Arduino Uno R3
-          Arduino Funduino

Arduino Code in Hardware Page and more detail
http://microcontrollerkits.blogspot.com/2013/06/arduino-control-rgb-led-via-serial-port.html Android control RGB LEDs ( Bluetooth Version )
IOIO control RGB LEDs ( Bluetooth or USB )


IOIO Control RGB LEDs ( Bluetooth or USB cable )สอนเขียน Android  สอนเขียนโปรแกรม Android แบบ Online

รับสอนเขียนโปรแกรม Android App สอนแบบ online สอนสด ตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่ม ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android App แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน
( รับสอน นอกสถานที่ แบบเป็น กลุ่ม ทั่วประเทศ )

แต่ละ Course ขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่มี นะครับ

Course
1.JAVA Programming สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางด้าน การเขียนโปรแกรม JAVA
เรียน 3-4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง  

2.Beginning Android Development เริ่มต้นการพัฒนาด้วย Android ( ต้องมีพื้นฐาน JAVA แล้ว )
เรียน 5-6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 
เรียนจบคอร์สนี้ ก็สามารถทำ Application ได้แล้ว

3.Android Application สอนตามความต้องการในการเขียนโปรแกรม ใช้งานจริง เช่น โปรแกรมใช้งานด้านต่างๆ
ระยะเวลา และ ค่าเรียน ตามแต่ความยากง่ายของโปรแกรม ซึ่งอาจจะรวมสอน JAVA Programming ด้วยสำหรับผู้เริ่มต้นเลย
ดังนั้น ราคาสอน จะขึ้นอยู่กับ สเปคงาน

โปรแกรมที่ใช้ทำการเรียน Team Viewer  Version ล่าสุด Version 8
Meeting ID จะแจ้งให้ก่อนเรียน ผ่านทาง email sms Line หรือ อื่นๆ ตามสะดวก
ใช้ Tab Meeting ใส่ Meeting ID และใส่ชื่อ
แล้ว Join Meeting

ติดต่อ amphancm@gmail.com


IOIO Control RGB LEDs


IOIO Control RGB LEDs

IOIO Bluetooth Control RGB LEDs Application is allow you to control RGB LEDs.
This App need connect to IOIO Board then control RGB LEDs.

IOIO Board Connection has 2 method.
1.Bluetooth Connection with USB Bluetooth Dongle.
2.USB Cable Connection.

more detail about IOIO Board 


The Application Features
 • Control Color for RGB LED.
 • Blink Function and can adjust timing to blink.
 • Fading Function and can adjust timing to fading.
 • When not connect IOIO Board yet – User Interface Disable.
 • When IOIO Board connected already - LED on IOIO Board is turn ON.
 • Free Version with Ad.

Hardware
1.IOIO Board or compatible Board.
2.USB Bluetooth Dongle. ( If you want Bluetooth connection )
3.USB Cable ( if you want direct cable connection )
4.RGB LEDs  ( We use SPNovaLED model NMRTB-USD-AAB+ADE+Y2Z1-1 or other)

For the IOIO Board , you don’t need program hex code or flash code in to the IOIO Board.
It has firmware for ready to use. You are only wiring the cable to the RGB LEDs only.

Wiring Diagram


 • DC 5 Volt Power Supply to the IOIO Board.
 • PIN 10,11,12 on IOIO Board connect to RGB LEDs.
 • RGB LEDs common Ground. ( cathode )


Download App on Google Play
App Manual
 • Open App. If not connect IOIO board yet. Button and Seekbar on UI are all disable. • Connected to IOIO Board already. All UI are enable.


 • Ready to control RGB LEDs. and Blink , Fading Function.


 • Option Menu. on the top right corner. Wiring Diagram and About Developer


 • Exit App. use Status Bar then click to exit app.More about RGB LEDs Control
Arduino USB Servo Motor Control


Arduino USB Servo Motor Control

Arduino USB Servo Motor Control Application is allow you to control Servo Motor position.( 0 - 180 degree )
This App must connect to Arduino with USB-OTG then control Servo Motor.
So,your Android device must support USB-OTG.

The Application Features

 • Control 0 - 180 Degree of Servo Motor position with progress bar , knob and Fixed degree.( PWM Output )
 • Auto Control Function and can adjust timing to control.
 • Show Connection Status and Serial USB data monitor. When not connect Arduino Board yet.(User Interface Disable.) When Arduino Board connected already. Then enable UI.
 • Free Version with Ad.

External Hardware
1. Arduino Board or compatible Board.
2. USB-OTG Cable ( Female A to Micro A )
3. USB Cable ( A to B Male/Male )
4. Servo Motor ( We use FUTABA Model S3003 or other)

Arduino Source Code  Link to Hardware Pages 
Arduino Code ( You need to program into Arduino Board. )


Visit Hardware Page
http://microcontrollerkits.blogspot.com/2014/01/arduino-usb-control-servo-motor.htmlWiring Diagram
Arduino PWM output PIN 9 to white cable Servo Motor


Android App on Google Play.App Manual.
Open App. If not connect Arduino Board yet.Show Arduino Logo and all UI disableWhen Arduino Board connected already. Show all enable UI and Show data in Data monitor.
Ready to control.


Position Control by Knob or Progress Bar or Fixed Button
Sweep Position by Auto Control Button


Option Menu.  Hardware Diagram , About Developer . Exit


More About Servo Motor Control
IOIO Servo Motor ControlMore About Android Control
Arduino Bluetooth ControlIOIO Control Device


IOIO RGB LEDs ControlAndroid Control App on Google Play


IOIO Servo Motor Control
IOIO Servo Motor Control

IOIO Servo Motor Control Application is allow you to control Servo Motor position.( 0 - 180 degree )
This App must connect to IOIO Board then control Servo Motor.

IOIO Board Connection can use in 2 methods.
1. Bluetooth Connection with USB Bluetooth Dongle.
2. USB Cable Connection.The Application Features
- Control 0 - 180 Degree of Servo Motor position with progress bar , knob and Fixed degree.( PWM Output )
- Auto Control Function and can adjust timing to control.
- Show IOIO Connection Status. When not connect IOIO Board yet.(User Interface Disable.) When IOIO Board connected already. LED on IOIO Board is turn ON and enable UI.
- Free Version with Ad.

External Hardware
1. IOIO Board or compatible Board.
2. USB Bluetooth Dongle. ( If you want Bluetooth coonection )
3. USB Cable ( if you want direct cable connection )
4. Servo Motor ( We use FUTABA Model S3003 or other)

For the IOIO Board , you don’t need program hex code or flash code in to the IOIO Board.

It has firmware for ready to use. You are only wiring the cable to the Servo Motor only.

Wiring Diagram
PIN 35 pwm Output to Servo Motor ( white cable )Android AppApp Manual

 • Open App. If not connect IOIO board yet. All UI are all disable.

 • Connected to IOIO Board already. All UI are enable. Ready to control Servo Motor.

 • Option Menu. on the buttom right corner. •  Wiring Diagram , About Developer  and Exit Menu


More About IOIO Control

IOIO Control Device 
IOIO Control RC Car Remote ControlIOIO Control RGB LEDsIOIO Sensor AlertMore Android Control App