วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Introduction to Java Programming ( Thai ไทย )


Video บันทึก JAVA for Android Course แบบ Online-->


Introduction to Java Programming ( Thai ไทย )
ทดสอบการเรียน การสอน ผ่านระบบ Internet Online แบบถ่ายทอดสด ( Live Video Streaming )

  
ประวัติของภาษาจาวา

Ø พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยของบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystems)

Ø พัฒนามาจากโครงการที่ต้องการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในบ้าน

Ø ชื่อเดิมคือภาษา Ork ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาจาวา

Ø ภาษาจาวาเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในปี ค.. 1995

Ø ภาษาจาวาเป็นภาษาที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม (platform independent)

Ø JDK 1.0 ประกาศใช้เมื่อปี 1996

Ø JDK เวอร์ชั่นปัจจุบัน 


Java Virtual Machine (JVM)

Ø เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถรันโปรแกรมไบท์โค้ดได้จะต้องมี JVM อยู่

Ø JVM อาจเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์

Ø ในปัจจุบัน JVM มีอยู่ใน

·       ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่างๆ

·       โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

·       เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

·       โทรศัพท์

·       เครื่องมือสื่อสาร

·       สมาร์ทการ์ด

Ø แพลตฟอร์มก็คือ ฮาร์ดแวร์และ software environment ที่จะใช้ในการรันโปรแกรม

Ø แพลตฟอร์มของภาษาจาวาประกอบด้วย

·       Java Virtual Machine
Java Application Programming Interface (Java API)


                Java Platform

Ø บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ได้กำหนดแพลตฟอร์มของ Java 3 ไว้สามรูปแบบ คือ

·        Java 2 Platform,Standard  Edition (J2SE)

·        Java 2 Platform,Enterprise Edition (J2EE)

·        Java 2 Platform,Micro Edition (J2ME)

               ชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา

Ø Java 2 SDK (Software Deverlopment Kit)

Ø เดิมชื่อ JDK แต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Java 2 ตั้งแต่ JDK 1.2

Ø เวอร์ชั่นปัจจุบัน คือ เวอร์ชั่น 1.4

Ø โปรแกรม Java2 SDK

·        Javac.exe :  โปรแกรมคอมไพเลอร์

·        Java.exe : โปรแกรมอินเตอร์พรีตเตอร์ (JVM)

Ø Java 2 SDK ไม่มีโปรแกรมอิดีเตอร์


โปรแกรมภาษาจาวา

Ø โปรแกรมภาษาจาวาประยุกต์ (Java Application)

·        โปรแกรมใช้งานทั่วไป

·        โปรแกรมใช้งานภายใต้จาวาอินเตอร์พรีตเตอร์

·        โปรแกรมแบบ Standalone

Ø โปรแกรมจาวาแอปเพล็ต (Java Applet)

·        โปรแกรมที่ทำงานภายใต้โปรแกรมเวบบราวเซอร์ที่มี JVM

สรุปเนื้อหาของบท

Ø คอมไพเลอร์ของภาษาจาวาจะทำหน้าที่แปลโปรแกรภาษาให้เป็นโปรแกรมไบท์โค้ด ซึ่งจะใช้อินเตอร์พรีตเตอร์ (JVM) ในการแปลโปรแกรมภาษาเครื่อง

Ø โปรแกรมภาษาจาวาสามารถทำงานข้ามฟอร์มได้ถ้าระบบคอมพิวเตอร์นั้นมี JVM อยู่

Ø แพลตฟอร์มของจาวาประกอบไปด้วย JVM และ Java API ซึ่ง Java 2 มีแพลตฟอร์ม 3 แบบ  J2SE, J2EE ,J2ME

Ø ชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา Java 2 SDK ประกอบไปด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่สำคัญคือ โปรแกรมคอมไพเลอร์(javac.exe) โปรแกรมอินเตอร์พรีตเตอร์ (java.exe)
 สอนเขียนโปรแกรม Android Application สอนแบบ online ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android Application แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน

( รับสอน นอกสถานที่ แบบเป็น กลุ่ม ทั่วประเทศ )


แต่ละ Course ขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่มี 

1.JAVA Programming สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางด้าน การเขียนโปรแกรม JAVA
เรียน 4-6 ครั้ง ครั้งละ  2 ชม
2.Beginning Android Development เริ่มต้นการพัฒนาด้วย Android ( ต้องมีพื้นฐาน JAVA แล้ว )
เรียน 8-10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง  เรียนจบคอร์สนี้ ก็สามารถทำ Application ได้แล้ว
3.Android Application สอนตามความต้องการในการเขียนโปรแกรม ใช้งานจริง เช่น โปรแกมเกม หรือ โปรแกรมใช้งานด้านต่างๆ
ระยะเวลา และ ค่าเรียน ตามแต่ความยากง่ายของโปรแกรม ซึ่งอาจจะรวมสอน JAVA Programming ด้วยสำหรับผู้เริ่มต้นเลย 
ดังนั้น ราคาสอน จะขึ้นอยู่กับ สเปคงาน

more info about Android Development
a
a