วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Android TCP/IP Server Client control IOIO Board

Android TCP/IP Server Client control IOIO Board--> 

public class ServerSocket  ( information form Android Developers )

extends Object
java.lang.Object
   ↳ java.net.ServerSocket
Known Direct Subclasses

Class Overview

This class represents a server-side socket that waits for incoming client connections. A ServerSocket handles the requests and sends back an appropriate reply. The actual tasks that a server socket must accomplish are implemented by an internal SocketImpl instance. 


public class

Socket

extends Object
java.lang.Object
   ↳ java.net.Socket
Known Direct Subclasses

Class Overview

Provides a client-side TCP socket.รับเขียนโปรแกรม Android Application และสอนการเขียนโปรแกรม สอน online ได้
อดุลย์ 081-6452400  e-mail fongwe_a@hotmail.com
สอนเขียนโปรแกรม Android Application สอนแบบ online ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android Application แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน

Course
1.JAVA Programming สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางด้าน การเขียนโปรแกรม JAVA
เรียน 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง 

2.Beginning Android Development เริ่มต้นการพัฒนาด้วย Android ( ต้องมีพื้นฐาน JAVA แล้ว )
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง 

3.Android Application สอนตามความต้องการในการเขียนโปรแกรม ใช้งานจริง เช่น โปรแกมเกม หรือ โปรแกรมใช้งานด้านต่างๆ
ระยะเวลา และ ค่าเรียน ตามแต่ความยากง่ายของโปรแกรม ซึ่งอาจจะรวมสอน JAVA Programming ด้วยสำหรับผู้เริ่มต้นเลย

more info about Android Development
http://androiddevelopersthai.blogspot.com/

Android example code 
http://androidcodeexample.blogspot.com/

ติดต่อ amphancm@gmail.com