วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Android Control Arduino via Internet

Android Control Arduino Microcontroller Board with 8 devices 

( ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่าน Internet )
-->Block Diagram
Specification


1. Android control Arduino Microcontroller Board via Internet Web Server ( JSON )
2.Arduino Microcontroller Board connect Internet Web Server ( JSON )
3.Web Server use MySQL database and php code


Hardware We use

1.Arduino UNO Microcontroller Board. or Compatible Board.
2.Arduino Ethernet Shield. ( Wiznet W5100 )
3.Relay Board

If Use with Arduino Mega for control up to 8 devices
Need some modification.


must some modifier. Connect 3 wire jumper in the picture show.

 Device1 connect Arduino Mega pin 3
 Device2 connect Arduino Mega pin 5;
 Device3 connect Arduino Mega pin 6;
 Device4 connect Arduino Mega pin 7;
 Device5 connect Arduino Mega pin 8;
 Device6 connect Arduino Mega pin 14;
 Device7 connect Arduino Mega pin 15;
 Device8 connect Arduino Mega pin 16;Create Database on Web Server


Web Server Address      http://www.digital2u.net
PhpAdmin       http://www.digital2u.net/phpmyadmin/
user =  xxxxx
pwd = xxxxx
DataBase Name = digital_TEST1
Table name = users


Monitor Database on WebBrowser


http://www.digital2u.net/showdata.php ( html Table )
http://www.digital2u.net/test.php  ( xml Reponse)
http://www.digital2u.net/json.php?user=1&format=json  ( JSON Reponse )


JSON Response
{"posts":[{"post":{"Device1":"0","Device2":"0","Device3":"0","Device4":"0","Device5":"0","Device6":"0","Device7":"0","Device8":"0"}}]}VDO Database Test on YOUTUBE ( Thai Language Only )
Android Control and Connect Web Server

Http Command sent to Web Server

Command control
http://www.XXXX.xxx/webservice.php/?dx=y    ( device x = 1-8 , data y = 0,1)

Example to Control Device1 is On ( Data 1 = ON)
http://www.digital2u.net/webservice.php/?d1=1

Android Screen App Example


Download Android Application on Google Play

More info


สอนเขียน Android  สอนเขียนโปรแกรม Android แบบ Online

รับสอนเขียนโปรแกรม Android App สอนแบบ online สอนสด ตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่ม ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android App แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน
( รับสอน นอกสถานที่ แบบเป็น กลุ่ม ทั่วประเทศ )

แต่ละ Course ขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่มี นะครับ

Course
1.JAVA Programming สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางด้าน การเขียนโปรแกรม JAVA
เรียน 3-4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง  

2.Beginning Android Development เริ่มต้นการพัฒนาด้วย Android ( ต้องมีพื้นฐาน JAVA แล้ว )
เรียน 5-6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 
เรียนจบคอร์สนี้ ก็สามารถทำ Application ได้แล้ว

3.Android Application สอนตามความต้องการในการเขียนโปรแกรม ใช้งานจริง เช่น โปรแกรมใช้งานด้านต่างๆ
ระยะเวลา และ ค่าเรียน ตามแต่ความยากง่ายของโปรแกรม ซึ่งอาจจะรวมสอน JAVA Programming ด้วยสำหรับผู้เริ่มต้นเลย
ดังนั้น ราคาสอน จะขึ้นอยู่กับ สเปคงาน

โปรแกรมที่ใช้ทำการเรียน Team Viewer  Version ล่าสุด Version 8
Meeting ID จะแจ้งให้ก่อนเรียน ผ่านทาง email sms Line หรือ อื่นๆ ตามสะดวก
ใช้ Tab Meeting ใส่ Meeting ID และใส่ชื่อ
แล้ว Join Meeting

ติดต่อ amphancm@gmail.com


My Website
http://softpowergroup.net/
email : info@softpowergroup.net   Tel .081-6452400
Google+  https://plus.google.com/+SoftpowergroupNetThailand/