วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

Android IOIO Sensor Alert


-->


Android IOIO Sensor Alarm

( ตรวจจับ เตือนภัย ด้วย IOIO Board )

Android IOIO Sensor Alarm Application is to allow you to get input sensor status and sent status of sensors ( gas sensor, motion detector sensor or other ) to you by SMS or email for Alarm System. When the status is changes so this app sent SMS or email ( or both ) to you.

The Application Features

-          6 channel input Sensors. and show realtime voltage status each input channel.
-          Can set phone number to sent SMS.
-          Can set email to sent email.
-          Function for Test sent SMS or Sent email.
-     Alarm when logic “0” to “1” ( Active High )
-          Connect ioio board with Bluetooth or USB cable.
-          App run on Service ( when mobile phone sleep or  change screen to other app. This App still running)


Hardware

-          IOIO Board. ( with USB cable or Bluetooth USB Dongle )
-          Sensors ( up to 6 sensors )

Thai Language
ระบบเตือนภัย ด้วย Android สามารถแจ้งเตือน ผ่าน SMS และ email
WARNING !!!
Your Mobile Phone must work with IOIO Board. ( HTC may not work )

IOIO Board over Bluetooth
สอนเขียน Android  สอนเขียนโปรแกรม Android แบบ Online

รับสอนเขียนโปรแกรม Android App สอนแบบ online สอนสด ตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่ม ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android App แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน
( รับสอน นอกสถานที่ แบบเป็น กลุ่ม ทั่วประเทศ )

แต่ละ Course ขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่มี นะครับ

Course
1.JAVA Programming สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางด้าน การเขียนโปรแกรม JAVA
เรียน 3-4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง  

2.Beginning Android Development เริ่มต้นการพัฒนาด้วย Android ( ต้องมีพื้นฐาน JAVA แล้ว )
เรียน 5-6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 
เรียนจบคอร์สนี้ ก็สามารถทำ Application ได้แล้ว

3.Android Application สอนตามความต้องการในการเขียนโปรแกรม ใช้งานจริง เช่น โปรแกรมใช้งานด้านต่างๆ
ระยะเวลา และ ค่าเรียน ตามแต่ความยากง่ายของโปรแกรม ซึ่งอาจจะรวมสอน JAVA Programming ด้วยสำหรับผู้เริ่มต้นเลย
ดังนั้น ราคาสอน จะขึ้นอยู่กับ สเปคงาน

โปรแกรมที่ใช้ทำการเรียน Team Viewer  Version ล่าสุด Version 8
Meeting ID จะแจ้งให้ก่อนเรียน ผ่านทาง email sms Line หรือ อื่นๆ ตามสะดวก
ใช้ Tab Meeting ใส่ Meeting ID และใส่ชื่อ
แล้ว Join Meeting

ติดต่อ amphancm@gmail.com